Menu

Ochrana osobných údajov

Dovoz a výdaj týždenného menu od 11:00 do 15:00 hod. Vyberte si a objednajte na 031/5603450

Odoslaním formulárov na tejto stránke súhlasíte so spracúvaním vašich uvedených osobných údajov pre účely komunikácie v súvislosti so službami. Takto získané údaje nebudú poskytnuté žiadnym sprostredkovateľom, ani tretím osobám.